Alle persoonsgegevens zullen door CBAM bv met de grootst mogelijke discretie worden behandeld. Persoonsgegevens kunnen echter wel door CBAM worden verwerkt o.a. met het oog op de uitvoering en de afhandeling van de aan haar toegewezen opdracht, de afhandeling van een schadegeval, het beheer van zijn klantenbestand, de relatie met zijn verzekeraar en overheidsinstanties. De digitale gegevens worden voor deze doeleinden verwerkt en bijgehouden door ons zusterbedrijf ABDM bv.

Om een optimale service te verlenen in verband met bovenvermelde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden medegedeeld aan personen betrokken bij deze opdracht en de afhandeling ervan (zoals aannemers, architecten, ingenieurs, advocaten, experts, verzekeraars, dienstverleners….). CBAM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat zij zelf, ondernemingen en/of personen die met haar in verbinding staan, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn verwerkte persoonsgegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/verso-kopie van zijn identiteitskaart aan CBAM te bezorgen. Hij kan hieromtrent meer informatie bekomen via de contactpagina op de website www.cbam.be.

Via de website cbam.be kunnen door middel van cookies anonieme gegevens worden verzameld (zoals ict-platform en/of IP-adresgegevens). Dit gebeurt enkel met het oog op een optimale gebruikservaring en zonder verdere marketingdoeleinden.