Audits

Een energieaudit is de eerste stap naar een rationeel energiegebruik. CBAM brengt de verschillende energieverbruikers en potentiële besparingen in kaart. Data worden verzameld, aangevuld met waar nodig  concrete metingen en vaststellingen ter plaatse. Zo wordt een gedetailleerd verslag opgesteld met concrete voorstellen in functie van een grote energie-efficiëntie. Deze resultaten leiden, aan de hand van investeringsbeslissingen, tot een concreet actieplan en meetbare resultaten.

Cbam gidst bedrijven naar een optimaal energetisch resultaat en de hierbij horende lagere totale energiekost.