Stabiliteit

In samenwerking met de architect en ingenieur technieken wordt het constructief ontwerp uitgewerkt en kostprijsmatig geoptimaliseerd.

De dimensionering gebeurt op basis van de recentste Eurocodes en ervaringsregels met oog voor duurzame materialen en systemen.

Creatieve uitdagende constructieve concepten ondersteunen of geven een extra dimensie aan het architectonisch ontwerp.

De keuze voor beton, staal, hout, glas, composieten of metselwerk gebeurt in functie van het architectonisch concept en de beoogde verschijningsvorm en sfeer.

Funderingssystemen en grondkeringen worden geoptimaliseerd op basis van de grondkarakteristieken, het stabiliteitsprincipe en de uitvoeringsmethode.