Metselwerkadvies en onderzoek

Gedurende de laatste decennia is de kennis omtrent de draagkracht en de bouwfysische eigenschappen van steenconstructies sterk geëvolueerd, wat opportuniteiten biedt voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. Op basis van ervaring met wetenschappelijk onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven en de grote affiniteit met metselwerk, heeft ons team de ambitie om ontwerpers, uitvoerders, fabrikanten en productontwikkelaars te ondersteunen bij het ontwerp, de uitvoering en de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. Zowel schadediagnose als dilatatie-advies, dimensioneren van metselwerkondersteuningen en spouwankers, het uitwerken van oplossingen voor lateraal belaste wanden door wapenen of gebruik van het ‘arching effect’ en het berekenen van de draagkracht van gemetselde kolommen met grillige vormen rekening houdend met het tweede-orde effect al dan niet met koudebrugonderbreking aan de voet, behoren tot de mogelijkheden.